EvanjelickýSudcov1,24

Sudcov 1:24

Po­zorovatelia videli človeka vy­chádzať z mes­ta a po­vedali mu: Ukáž nám, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť.


Verš v kontexte

23 Dom Jozefov pre­skúmal Bétel - mes­to sa pred­tým volalo Lúz. 24 Po­zorovatelia videli človeka vy­chádzať z mes­ta a po­vedali mu: Ukáž nám, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť. 25 Keď im ukázal mies­to, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a vy­bili mes­to os­trím meča, onoho človeka i jeho celú čeľaď pre­pus­tili.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A keď videli strážcovia muža, ktorý vy­chádzal z mes­ta, riek­li mu: Ukáž nám, prosíme, kade sa voj­de do mes­ta, a učiníme ti milosť.

Evanjelický

24 Po­zorovatelia videli človeka vy­chádzať z mes­ta a po­vedali mu: Ukáž nám, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť.

Ekumenický

24 Keď stráže zbadali muža vy­chádzať z mesta, vy­zvali ho: Ukáž nám, kade možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť.

Bible21

24 uvi­dě­li zvědové z měs­ta vy­cházet nějakého muže. „Ukaž nám, pro­sím, kudy do města,“ řek­li mu, „a za­chová­me se k to­bě milosrdně.“