EvanjelickýSudcov1,20

Sudcov 1:20

Cheb­rón dali Kálebovi, ako pri­kázal Mojžiš; ten vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových.


Verš v kontexte

19 Hos­podin bol s Júdom, a ten za­bral po­horie; obyvateľov údolia však ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy. 20 Cheb­rón dali Kálebovi, ako pri­kázal Mojžiš; ten vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových. 21 Ale Jebúsej­cov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamín­ci ne­vyh­nali; tak Jebúsej­ci os­tali bývať s Ben­jamín­cami v Jeruzaleme až po dnes.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A dali Kálefovi Heb­ron, tak ako hovoril Mojžiš, a vy­hnal od­tiaľ troch synov Enákových.

Evanjelický

20 Cheb­rón dali Kálebovi, ako pri­kázal Mojžiš; ten vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových.

Ekumenický

20 Kálebovi dali Heb­ron, ako pri­kázal Mojžiš. Ten vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov.

Bible21

20 Hebron dali pod­le Mo­jžíšova slova Kále­bovi a ten od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů.