EvanjelickýSudcov1,17

Sudcov 1:17

Po­tom Júda išiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaán­cov, ktorí bývali v Cefate, a vy­konali kliat­bu na mes­te; pre­to sa to mes­to volá Chor­má.


Verš v kontexte

16 Synovia Keníj­ca Chóbaba, tesťa Mojžišov­ho, vy­tiah­li s Júdov­cami z Mes­ta paliem do Jud­skej púšte v Negebe pri Aráde, išli teda a usadili sa u Amálékov­cov. 17 Po­tom Júda išiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaán­cov, ktorí bývali v Cefate, a vy­konali kliat­bu na mes­te; pre­to sa to mes­to volá Chor­má. 18 Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A Júda od­išiel so Sime­onom, svojím bratom, a po­bili Kananeja, ktorý býval v Cefate, a zariek­nuc ho na záhubu docela ho za­hladili, mes­to Cefat, a na­zval meno toho mes­ta Chor­ma.

Evanjelický

17 Po­tom Júda išiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaán­cov, ktorí bývali v Cefate, a vy­konali kliat­bu na mes­te; pre­to sa to mes­to volá Chor­má.

Ekumenický

17 Júda však šiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaánčanov, ktorí bývali v Cefate a toto pre­kliate mes­to ú­pl­ne zničili. Pre­to sa toto mes­to volá Chor­ma.

Bible21

17 Juda ale táhl se svým bra­t­rem Ši­me­o­nem dál, vy­bi­li Kananej­ce byd­lící v Cefa­tu a vy­hu­bi­li je jako pro­klaté. To město pro­to do­stalo jméno Chor­ma, Klat­ba.