EvanjelickýSudcov1,11

Sudcov 1:11

Od­tiaľ tiahol proti obyvateľom Debíru; Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer.


Verš v kontexte

10 Júda vy­tiahol proti Kanaán­com, ktorí bývali v Cheb­róne - Cheb­rón sa pred­tým volal Kir­jat-Ar­ba. Porazil Šéšaja, Achímana a Tal­maja. 11 Od­tiaľ tiahol proti obyvateľom Debíru; Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer. 12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer a ob­sadí ho, tomu dám svoju dcéru Ach­su za manžel­ku.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Od­tiaľ od­išiel k obyvateľom Debíra. A meno Debíra bolo predtým Kir­jat-sefer.

Evanjelický

11 Od­tiaľ tiahol proti obyvateľom Debíru; Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer.

Ekumenický

11 Od­tiaľ šli proti obyvateľom Debíru. Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer.

Bible21

11 Od­tam­tud kmen Juda vy­táhl pro­ti obyva­te­lům De­bi­ru (dříve na­zývané­mu Ki­ri­at-sefer).