EvanjelickýSofoniáš1,12

Sofoniáš 1:12

V tom čase pre­kutám Jeruzalem lam­pami a po­tres­tám mužov, ktorí bez­starost­ne sedia nad svojimi kvas­nicami a v srd­ciach si hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.


Verš v kontexte

11 Kvíľte, obyvatelia kot­liny, veď všetok kramár­sky ľud bude umlčaný a vy­hladený, všet­ci, ktorí vážia strieb­ro. 12 V tom čase pre­kutám Jeruzalem lam­pami a po­tres­tám mužov, ktorí bez­starost­ne sedia nad svojimi kvas­nicami a v srd­ciach si hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé. 13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého.

Evanjelický

12 V tom čase pre­kutám Jeruzalem lam­pami a po­tres­tám mužov, ktorí bez­starost­ne sedia nad svojimi kvas­nicami a v srd­ciach si hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.

Ekumenický

12 V tom čase pre­hľadám s lampami Jeruzalem a po­tres­tám mužov, usadených vo svojej bez­starost­nos­ti, tých, čo si v srdci hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.

Bible21

12 V ten čas pro­hledám Je­ruzalém s lu­cerna­mia zúč­tu­ji s tě­mi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s tě­mi, kdo si v du­chu říkají: ‚Hospodin nic ne­spraví ani nezkazí.‘