EvanjelickýSkutky9,9

Skutky 9:9

Skutky apoštolov

A tri dni ne­videl, ani nejedol, ani ne­pil.


Verš v kontexte

8 Saul teda vstal zo zeme, ale keď ot­voril oči, nič ne­videl; i vzali ho za ruky a za­vied­li do Damas­ku. 9 A tri dni ne­videl, ani nejedol, ani ne­pil. 10 A bol v Damas­ku učeník menom Ananiáš. Tomu po­vedal Pán vo videní: Ananiáš! A on po­vedal: Tu som, Pane!

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 A bol tak tri dni, čo ne­videl, a nejedol ani ne­pil.

Evanjelický

9 A tri dni ne­videl, ani nejedol, ani ne­pil.

Ekumenický

9 Tri dni ne­videl, nejedol ani ne­pil.

Bible21

9 Po tři dny ne­vi­děl, ne­je­dl ani ne­pil.