EvanjelickýSkutky2,6

Skutky 2:6

Skutky apoštolov

A keď po­vs­tal ten zvuk, zbeh­lo sa mnoho ľudí a žas­li, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči.


Verš v kontexte

5 A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všet­kých národov pod nebom. 6 A keď po­vs­tal ten zvuk, zbeh­lo sa mnoho ľudí a žas­li, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. 7 I užas­li všet­ci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všet­ci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilej­ci?

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď po­vs­tal ten hlas, sišlo sa množs­tvo, a boli celí zmätení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojím vlast­ným jazykom.

Evanjelický

6 A keď po­vs­tal ten zvuk, zbeh­lo sa mnoho ľudí a žas­li, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči.

Ekumenický

6 Keď za­znel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlast­nou rečou.

Bible21

6 Když se ozval ten hu­kot, seš­la se spous­ta li­dí a byli ohro­meni, pro­tože je každý slyšel mlu­vit svou vlastní řečí.