EvanjelickýSkutky2,19

Skutky 2:19

Skutky apoštolov

A urobím zá­zraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru.


Verš v kontexte

18 Aj na svojich služob­níkov a na svoje služob­nice vy­lejem v tie dni zo svoj­ho Ducha, a budú prorokovať. 19 A urobím zá­zraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru. 20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a sláv­ny deň Pánov.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru.

Evanjelický

19 A urobím zá­zraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru.

Ekumenický

19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu.

Bible21

19 Ukážu zá­zra­ky na nebi a zna­mení na zemi, krev a oheň a ob­la­ka dý­mu.