EvanjelickýSkutky16,30

Skutky 16:30

Skutky apoštolov

vy­viedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?


Verš v kontexte

29 I pýtal si svet­lo, vbehol a trasúc sa padol pred Pav­lom a Sílom, 30 vy­viedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 Od­povedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

30 a vy­vedúc ich von po­vedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený?

Evanjelický

30 vy­viedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?

Ekumenický

30 Keď ich vy­viedol von, po­vedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?

Bible21

30 Pak je vy­ve­dl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“