EvanjelickýSkutky15,7

Skutky 15:7

Skutky apoštolov

Po dl­hých hád­kach po­vs­tal Peter a hovoril im: Mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh od­dáv­na vy­volil spomedzi vás, aby po­hania z mojich úst počuli evan­jelium a aby uverili.


Verš v kontexte

6 Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom. 7 Po dl­hých hád­kach po­vs­tal Peter a hovoril im: Mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh od­dáv­na vy­volil spomedzi vás, aby po­hania z mojich úst počuli evan­jelium a aby uverili. 8 A Boh, ktorý po­zná srd­cia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého ako aj nám

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 A po mnohom do­hadovaní sa po­vs­tal Peter a po­vedal im: Mužovia bratia, vy viete, že si Bôh od dáv­nych dňov vy­volil medzi na­mi, aby skr­ze moje ús­ta počuli po­hania slovo evan­jelia a uverili.

Evanjelický

7 Po dl­hých hád­kach po­vs­tal Peter a hovoril im: Mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh od­dáv­na vy­volil spomedzi vás, aby po­hania z mojich úst počuli evan­jelium a aby uverili.

Ekumenický

7 Keď sa strh­la veľká hád­ka, Peter vstal a po­vedal im: Muži, bratia! Vy viete, že od pradáv­na si ma Boh spomedzi vás vy­volil, aby z mojich úst počuli po­hania slovo evan­jelia a uverili.

Bible21

7 Po ve­likém do­ha­dování vstal Petr a pro­mlu­vil k nim: „Bratři! Sami ví­te, že Bůh z nás už dávno vy­bral mě, aby po­hané slyše­li slovo evange­lia z mých úst a uvěři­li.