EvanjelickýSkutky15,5

Skutky 15:5

Skutky apoštolov

Ale po­vs­tali nie­ktorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a vy­hlásili, že ich treba ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali zákon Mojžišov.


Verš v kontexte

4 Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi. 5 Ale po­vs­tali nie­ktorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a vy­hlásili, že ich treba ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali zákon Mojžišov. 6 Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale v­raj povstali nie­ktorí zo sek­ty farize­ov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia ob­rezovať, a že sa im má prikázať, aby za­chovávali zákon Mojžišov.

Evanjelický

5 Ale po­vs­tali nie­ktorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a vy­hlásili, že ich treba ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali zákon Mojžišov.

Ekumenický

5 Nie­ktorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali Mojžišov zákon.

Bible21

5 Po­vsta­li však něk­teří věřící ze se­kty fa­ri­zeů a říka­li, že po­hané se mu­sí obřezávat a že se jim má přikázat, ať za­chovávají Mo­jžíšův zákon.