EvanjelickýSkutky15,17

Skutky 15:17

Skutky apoštolov

aby hľadali Pána os­tat­ní ľudia a všet­ci po­hania, nad ktorými bolo vy­slovené moje meno, hovorí Pán, ktorý to


Verš v kontexte

16 Po­tom sa vrátim a znovu vy­budujem roz­pad­nutý stánok Dávidov; jeho zrúcaniny znovu vy­budujem a vy­z­dvih­nem ho, 17 aby hľadali Pána os­tat­ní ľudia a všet­ci po­hania, nad ktorými bolo vy­slovené moje meno, hovorí Pán, ktorý to 18 známym činí od vekov.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

17 aby po­zos­talí z ľudí vy­hľadali Pána i všet­ky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán ktorý činí toto všet­ko.

Evanjelický

17 aby hľadali Pána os­tat­ní ľudia a všet­ci po­hania, nad ktorými bolo vy­slovené moje meno, hovorí Pán, ktorý to

Ekumenický

17 aby aj os­tat­ní ľudia hľadali Pána, všet­ky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci,

Bible21

17 aby ostatní li­dé hleda­li Hos­po­di­na – všich­ni po­hané mé jméno nesoucí, praví Hos­po­din, který činí tyto věci,‘