EvanjelickýSkutky1,9

Skutky 1:9

Skutky apoštolov

Len čo to po­vedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a ob­lak vzal im Ho spred očí.


Verš v kontexte

8 ale prij­mite moc Ducha Svätého, ktorý zo­stúpi na vás, a budete mi sved­kami aj v Jeruzaleme, aj po celom Jud­sku, aj v Samárii a až do po­sled­ných končín zeme. 9 Len čo to po­vedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a ob­lak vzal im Ho spred očí. 10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď od­chádzal, aj­hľa, dvaja mužovia v bielom rúchu po­stavili sa vedľa nich

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí.

Evanjelický

9 Len čo to po­vedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a ob­lak vzal im Ho spred očí.

Ekumenický

9 Po tých­to slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal ob­lak z dohľadu.

Bible21

9 Po těch slovech byl před je­jich zra­ky vzat vzhů­ru a zmizel jim z očí v ob­la­ku.