EvanjelickýSkutky1,19

Skutky 1:19

Skutky apoštolov

I do­zvedeli sa o tom všet­ci obyvatelia jeruzalem­skí, a pre­to po­menovali to pole vo svojej reči Akel­damach, to jest Pole kr­vi.


Verš v kontexte

18 Ten si teda kúpil pole za mzdu ne­právos­ti a zrútil sa dolu hlavou, roz­pukol sa, takže mu vy­pad­li všet­ky vnútor­nos­ti. 19 I do­zvedeli sa o tom všet­ci obyvatelia jeruzalem­skí, a pre­to po­menovali to pole vo svojej reči Akel­damach, to jest Pole kr­vi. 20 Lebo je na­písané v knihe Žal­mov: Nech mu spust­ne príbytok, nech nieto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad nech pre­vez­me iný!

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A stalo sa to známym všet­kým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je na­zvané to pole ich vlast­ným nárečím: Akel­dama, to jest Pole kr­vi.

Evanjelický

19 I do­zvedeli sa o tom všet­ci obyvatelia jeruzalem­skí, a pre­to po­menovali to pole vo svojej reči Akel­damach, to jest Pole kr­vi.

Ekumenický

19 Do­zvedeli sa o tom všet­ci obyvatelia Jeruzalema. Pre­to to pole vo svojej reči na­zvali Hakel­damach, čo znamená Pole kr­vi.

Bible21

19 Vědělo se o tom po ce­lém Je­ruzalémě, takže to pole do­stalo v je­jich řeči jméno Chakel-da­ma, to­tiž Krvavé po­le.)