EvanjelickýSkutky1,12

Skutky 1:12

Skutky apoštolov

Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vr­chu Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený od neho na ces­tu sobot­ného dňa.


Verš v kontexte

11 hovoriac: Mužovia galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli od­chádzať do neba. 12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vr­chu Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený od neho na ces­tu sobot­ného dňa. 13 Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fe­ov, hor­livec Šimon a Judáš Jakubov do vr­ch­nej dvorany, kde občas bývali.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vr­chu, zvaného Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, na ces­tu sobot­ného dňa od neho.

Evanjelický

12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vr­chu Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený od neho na ces­tu sobot­ného dňa.

Ekumenický

12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je do­volené prej­sť v sobotu.

Bible21

12 Teh­dy se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma od Olivetské hory ležící po­blíž měs­ta – na vzdálenost so­botní ces­ty.