EvanjelickýRút1,3

Rút 1:3

Po­tom zo­mrel Noémin manžel Elímelech, a ona os­tala s obi­dvoma syn­mi.


Verš v kontexte

2 Muž sa volal Elímelech, jeho manžel­ka bola Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­raťania z jud­ského Bet­lehema. Prišli na moáb­ske stráne a os­tali tam bývať. 3 Po­tom zo­mrel Noémin manžel Elímelech, a ona os­tala s obi­dvoma syn­mi. 4 Tí sa oženili s Moáb­kami; jed­na sa volala Orpa a druhá Rút; bývali tam asi desať rokov.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia.

Evanjelický

3 Po­tom zo­mrel Noémin manžel Elímelech, a ona os­tala s obi­dvoma syn­mi.

Ekumenický

3 Noémin muž Elímelech však zo­mrel a ona zo­stala s dvoma syn­mi,

Bible21

3 Eli­me­lech, No­emin muž, pak zemřel a ona zůsta­la sama se dvě­ma sy­ny.