EvanjelickýRút1,16

Rút 1:16

Ale Rút po­vedala: Nenúť ma opus­tiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôj­deš, pôj­dem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom!


Verš v kontexte

15 Vtedy Noémi po­vedala: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila k svoj­mu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švag­rinou! 16 Ale Rút po­vedala: Nenúť ma opus­tiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôj­deš, pôj­dem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom! 17 Kde ty zo­mrieš, zo­mriem i ja, a tam chcem byť po­chovaná! Tak nech mi učiní Hos­podin, ba nech ešte pri­dá: len sm­rť ma roz­lúči s tebou!

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale Ruť riek­la: Nenúť ma, aby som ťa opus­tila a vrátila sa od teba zpät; lebo kam ty pojdeš, ta pojdem i ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja; tvoj ľud môj ľud a tvoj Bôh môj Bôh.

Evanjelický

16 Ale Rút po­vedala: Nenúť ma opus­tiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôj­deš, pôj­dem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom!

Ekumenický

16 Rút však po­vedala: Nenúť ma, aby som ťa opus­tila a od­vrátila sa od teba. Kam­koľvek pôj­deš ty, ta pôj­dem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom.

Bible21

16 Rút jí ale od­po­vědě­la: „Nenuť mě, abych tě opusti­la a od­vrá­ti­la se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým li­de­ma tvůj Bůh mým Bo­hem.