EvanjelickýRimanom6,23

Rimanom 6:23

List Rimanom

Lebo od­mena za hriech je sm­rť, ale Božím darom milos­ti je večný život v Kris­tovi Ježišovi, Pánovi našom.


Verš v kontexte

21 A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa han­bíte za to! Lebo koniec toho je sm­rť! 22 Teraz však, oslobodení od hriechu a od­daní službe Bohu, máte svoje ovocie na po­svätenie a na­pokon večný život. 23 Lebo od­mena za hriech je sm­rť, ale Božím darom milos­ti je večný život v Kris­tovi Ježišovi, Pánovi našom.

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo od­platou za hriech je sm­rť, ale darom Božím z milos­ti je večný život v Kris­tu Ježišovi, v našom Pánovi.

Evanjelický

23 Lebo od­mena za hriech je sm­rť, ale Božím darom milos­ti je večný život v Kris­tovi Ježišovi, Pánovi našom.

Ekumenický

23 Lebo mzdou hriechu je sm­rť a darom Božej milos­ti je večný život v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

Bible21

23 Odměnou hří­chu je to­tiž smrt, ale Božím da­rem je věčný život v Kri­stu Ježíši, našem Pánu.