EvanjelickýRimanom3,20

Rimanom 3:20

List Rimanom

pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je po­znanie hriechu.


Verš v kontexte

19 Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všet­ky ús­ta za­pchali a celý svet bol vin­ný pred Bohom, 20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je po­znanie hriechu. 21 Ale teraz sa bez zákona zjavila spravod­livosť Božia, ktorú do­svedčujú zákon i proroci,

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené pred ním ni­ktoré telo, lebo skr­ze zákon po­znanie hriechu.

Evanjelický

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je po­znanie hriechu.

Ekumenický

20 Pre­tože zo skut­kov zákona nebude pred ním ospravedl­nený nijaký človek. Veď zo zákona po­chádza po­znanie hriechu.

Bible21

20 Na základě skutků Záko­na před ním ne­bu­de osprave­dlněn nikdo; Zákon to­tiž přináší jen po­znání hří­chu.