EvanjelickýRimanom16,8

Rimanom 16:8

List Rimanom

Po­zdravuj­te Am­pliáta, môj­ho milovaného v Pánovi.


Verš v kontexte

7 Po­zdravuj­te An­dronika a Juniasa, mojich súk­meňov­cov a spolu­väzňov, apoštolom po­chval­ne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťan­mi. 8 Po­zdravuj­te Am­pliáta, môj­ho milovaného v Pánovi. 9 Po­zdravuj­te Ur­bana, nášho spolu­pracov­níka v Kris­tovi, a môj­ho milovaného Stachysa.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­zdrav­te Am­plia, môj­ho milovaného v Pánovi.

Evanjelický

8 Po­zdravuj­te Am­pliáta, môj­ho milovaného v Pánovi.

Ekumenický

8 Po­zdravuj­te Am­pliata, môj­ho milovaného v Pánovi.

Bible21

8 Pozdravuj­te Ampli­a­ta, kterého mi­lu­ji v Pánu.