EvanjelickýRimanom16,7

Rimanom 16:7

List Rimanom

Po­zdravuj­te An­dronika a Juniasa, mojich súk­meňov­cov a spolu­väzňov, apoštolom po­chval­ne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťan­mi.


Verš v kontexte

6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. 7 Po­zdravuj­te An­dronika a Juniasa, mojich súk­meňov­cov a spolu­väzňov, apoštolom po­chval­ne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťan­mi. 8 Po­zdravuj­te Am­pliáta, môj­ho milovaného v Pánovi.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­zdrav­te An­dronika a Júnia, mojich príbuz­ných a mojich spolu­väzňov, ktorí sú výz­nam­ní medzi apoštol­mi, ktorí aj predo mnou boli v Kris­tu.

Evanjelický

7 Po­zdravuj­te An­dronika a Juniasa, mojich súk­meňov­cov a spolu­väzňov, apoštolom po­chval­ne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťan­mi.

Ekumenický

7 Po­zdrav­te An­dronika a Júnia, mojich krajanov a spolu­väzňov, ktorí sú známi medzi apoštol­mi a už predo mnou uverili v Krista.

Bible21

7 Pozdravuj­te An­dro­nika s Junií, mé kraja­ny a spo­luvězně, významné apošto­ly, kteří patři­li Kri­stu dříve než já.