EvanjelickýRimanom16,20

Rimanom 16:20

List Rimanom

A Boh po­koja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami.


Verš v kontexte

19 Lebo vaša po­slušnosť stala sa známou všet­kým. Radujem sa teda z vás, ale chcem, aby ste boli múd­ri v dob­rom a ne­prí­stup­ní zlému. 20 A Boh po­koja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami. 21 Po­zdravuje vás Timote­os, môj spolu­pracov­ník, a Licius, Jáson, Sosypat­ros, moji súk­meňov­ci.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 A Bôh po­koja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! Ameň.

Evanjelický

20 A Boh po­koja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami.

Ekumenický

20 Boh po­koja čo­skoro uvrh­ne satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami.

Bible21

20 Bůh poko­je už brzy roz­dr­tí sa­ta­na pod vaši­ma nohama. Milost naše­ho Pá­na Ježíše s vá­mi.