EvanjelickýRimanom16,12

Rimanom 16:12

List Rimanom

Po­zdravuj­te Tryfaj­nu a Tryfózu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánovi. Po­zdravuj­te milovanú Per­sidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánovi.


Verš v kontexte

11 Po­zdravuj­te Herodi­ona, môj­ho súk­meňov­ca. Po­zdravuj­te domácich Nar­cisových, ktorí sú v Pánovi. 12 Po­zdravuj­te Tryfaj­nu a Tryfózu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánovi. Po­zdravuj­te milovanú Per­sidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánovi. 13 Po­zdravuj­te Rúfa, vy­voleného v Pánovi, a jeho mat­ku, ktorá aj mne bola mat­kou.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­zdrav­te Tryfaj­nu a Tryfózu, pracovavšie v Pánovi. Po­zdrav­te Pre­zídu, milovanú, ktorá mnoho pracovala v Pánovi.

Evanjelický

12 Po­zdravuj­te Tryfaj­nu a Tryfózu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánovi. Po­zdravuj­te milovanú Per­sidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánovi.

Ekumenický

12 Po­zdravuj­te Tryfai­nu a Tryfósu, ktoré na­máhavo pracujú pre Pána. Po­zdravuj­te milovanú Per­sidu, ktorá sa veľa a ťažko na­pracovala v Pánovi.

Bible21

12 Pozdravuj­te Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána. Pozdravujte mi­lovanou Per­si­du, která se pro Pá­na to­lik na­pracova­la.