EvanjelickýRimanom16,1

Rimanom 16:1

List Rimanom

Od­porúčam vám Fébu, našu ses­tru, diakonisu v cir­kev­nom zbore v Kench­reách,


Verš v kontexte

1 Od­porúčam vám Fébu, našu ses­tru, diakonisu v cir­kev­nom zbore v Kench­reách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako sa pat­rí na svätých, a boli jej na po­moci vo všet­kom, čokoľvek by od vás po­trebovala. Veď aj ona po­máhala mnohým, aj mne samému. 3 Po­zdravuj­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Kris­tovi Ježišovi,

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A od­porúčam vám našu ses­tru Foj­bu, služob­nicu sboru v Kench­reách,

Evanjelický

1 Od­porúčam vám Fébu, našu ses­tru, diakonisu v cir­kev­nom zbore v Kench­reách,

Ekumenický

1 Od­porúčam vám našu ses­tru Fébu, ktorá je aj diakon­kou cir­kvi v Kenchreách,

Bible21

1 Do­po­ruču­ji vám naši sest­ru Fébé, služebnici církve v Ken­chrej­ích.