EvanjelickýRimanom13,13

Rimanom 13:13

List Rimanom

Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opils­tve, nie v smils­tve a chlip­nos­ti, nie vo sváre a v závis­ti.


Verš v kontexte

12 Noc po­kročila, deň sa pri­blížil. Od­ložme teda skut­ky tmy a ob­lečme sa do výzb­roje svet­la. 13 Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opils­tve, nie v smils­tve a chlip­nos­ti, nie vo sváre a v závis­ti. 14 Ale ob­lečte sa v Pána Ježiša Kris­ta a o telo sa ne­staraj­te (tak, aby vznikali v ňom) zlé žiados­ti.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Jako vod­ne choďme slušne, nie v obžer­stvách a pijan­stvách, nie v smils­tvách a pros­topašiach, nie v zvade a závis­ti.

Evanjelický

13 Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opils­tve, nie v smils­tve a chlip­nos­ti, nie vo sváre a v závis­ti.

Ekumenický

13 Kráčaj­me slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opils­tve, nie v smilstve a bez­uz­dnos­ti, nie v hádkach a závis­ti.

Bible21

13 Ži­jme po­ctivě jako ve dne: ne v obžer­ství a opil­ství, ne zhýrale a ne­stydatě, ne ve svárech a závisti.