EvanjelickýRimanom12,21

Rimanom 12:21

List Rimanom

Nedaj sa pre­môcť zlému, ale zlé pre­máhaj dob­rom!


Verš v kontexte

19 ne­pom­stite sa, milovaní, ale ponechaj­te to hnevu (Božiemu) - lebo je na­písané: Mne pat­rí po­msta, ja od­platím; hovorí Pán. 20 Na­opak: ak je tvoj ne­priateľ hlad­ný, na­kŕm ho; ak je smäd­ný, na­poj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhr­nieš mu na hlavu. 21 Nedaj sa pre­môcť zlému, ale zlé pre­máhaj dob­rom!

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Nedaj sa pre­máhať zlému, ale pre­máhaj dob­rým zlé.

Evanjelický

21 Nedaj sa pre­môcť zlému, ale zlé pre­máhaj dob­rom!

Ekumenický

21 Nedaj sa pre­môcť zlému, ale dob­rom pre­máhaj zlé.

Bible21

21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dob­rem.