EvanjelickýRimanom1,7

Rimanom 1:7

List Rimanom

Všet­kým od Boha milovaným, po­volaným svätým v Ríme: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!


Verš v kontexte

6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta. 7 Všet­kým od Boha milovaným, po­volaným svätým v Ríme: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! 8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 všet­kým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím po­volaným svätým: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Evanjelický

7 Všet­kým od Boha milovaným, po­volaným svätým v Ríme: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Ekumenický

7 Všet­kým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, po­volaným svätým, milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

7 Všem Bo­hem mi­lovaným po­vo­laným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.