EvanjelickýPríslovia4,20

Príslovia 4:20

Syn môj, po­zoruj moje slová, na­kloň ucho k mojim rečiam!


Verš v kontexte

19 Ces­ta bez­božných je ako te­mrava, ne­vedia, o čo sa po­tknú.
20 Syn môj, po­zoruj moje slová, na­kloň ucho k mojim rečiam!
21 Ne­spúšťaj ich z očí, za­chovaj ich v hĺb­ke srd­ca.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Môj synu, po­zoruj na moje slová; na­kloň svoje ucho k mojim rečiam.

Evanjelický

20 Syn môj, po­zoruj moje slová, na­kloň ucho k mojim rečiam!

Ekumenický

20 Syn môj, dávaj po­zor na moje slová, na­kloň svoje ucho k mojim výrokom!

Bible21

20 Na má slova dej po­zor, synu, k mým výrokům své ucho na­kláněj,