EvanjelickýPríslovia4,17

Príslovia 4:17

pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno násilia.


Verš v kontexte

16 Veď ne­môžu spať, ak ne­urobia zlo, sú okrad­nutí o spánok, ak ne­privedú nie­koho ku pádu,
17 pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno násilia.
18 No chod­ník spravod­livých je ako ús­vit, ktorého jas ras­tie až do bieleho dňa.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno ukrut­nos­tí.

Evanjelický

17 pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno násilia.

Ekumenický

17 jedia chlieb zloby a pijú víno násilia.

Bible21

17 Ta­koví se chle­bem da­re­báctví živí, opájejí se vínem nási­lí!