EvanjelickýPríslovia4,1

Príslovia 4:1

Synovia, počúvaj­te ot­covu kázeň, a po­zoruj­te, aby ste sa na­učili roz­um­nos­ti,


Verš v kontexte

1 Synovia, počúvaj­te ot­covu kázeň, a po­zoruj­te, aby ste sa na­učili roz­um­nos­ti,
2 lebo vám dávam dob­ré po­učenie. Ne­opúšťaj­te moje učenie!
3 Lebo kým som bol dieťaťom u ot­ca, út­lym a jediným, pod do­hľadom mat­ky,

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj­te, synovia, kázeň ot­covu a po­zoruj­te, aby ste po­znali roz­um­nosť.

Evanjelický

1 Synovia, počúvaj­te ot­covu kázeň, a po­zoruj­te, aby ste sa na­učili roz­um­nos­ti,

Ekumenický

1 Počúvaj­te, synovia, po­učenie otca a usiluj­te sa spoz­nať roz­um­nosť.

Bible21

1 Slyš­te, synové, ot­cov­ské poučení, dávejte po­zor a ro­zum získá­te.