EvanjelickýPríslovia30,30

Príslovia 30:30

Lev - hr­dina medzi zvieratami, ne­us­túpi pred ni­kým;


Verš v kontexte

29 Traja sú, ktorí si ráz­ne vy­kračujú, štyria, ktorí ráz­ne chodia:
30 Lev - hr­dina medzi zvieratami, ne­us­túpi pred ni­kým;
31 pyšný kohút, kozol a kráľ - keď kráča pred svojím ľudom.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

30 lev, hr­dina medzi zvieratami, ktorý ne­us­túpi pred ničím;

Evanjelický

30 Lev - hr­dina medzi zvieratami, ne­us­túpi pred ni­kým;

Ekumenický

30 lev, naj­moc­nejší medzi zvieratami, ne­us­túpi pred ničím,

Bible21

30 lev, nej­udatnější zvíře, jež niko­ho se ne­leká,