EvanjelickýPríslovia30,28

Príslovia 30:28

Jašteričku chytíš rukou, a jed­nako je v kráľov­ských palácoch.


Verš v kontexte

27 Kobyl­ky ne­majú kráľa, a pred­sa všet­ky tiah­nu v skupinách.
28 Jašteričku chytíš rukou, a jed­nako je v kráľov­ských palácoch.
29 Traja sú, ktorí si ráz­ne vy­kračujú, štyria, ktorí ráz­ne chodia:

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

28 pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových.

Evanjelický

28 Jašteričku chytíš rukou, a jed­nako je v kráľov­ských palácoch.

Ekumenický

28 jašteričky, hoci ich môžeš vziať do rúk, pred­sa bývajú v kráľovských palácoch.

Bible21

28 pavou­ka sice chytíš do ruky, bydlí však v králov­ských palácích.