EvanjelickýPríslovia30,21

Príslovia 30:21

Pod troma vecami trasie sa zem a štyri ne­môže zniesť:


Verš v kontexte

20 Ces­ta ženy cudzoložnej je takáto: naje sa, utrie si ús­ta a po­vie: Ne­páchala som ne­právosť.
21 Pod troma vecami trasie sa zem a štyri ne­môže zniesť:
22 Pod ot­rokom, keď sa stane kráľom, pod bláz­nom, keď má do­sýta chleba,

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

21 Pod tromi vec­mi sa trasie zem a pod štyr­mi, k­torých nemôže uniesť:

Evanjelický

21 Pod troma vecami trasie sa zem a štyri ne­môže zniesť:

Ekumenický

21 Pred tromi vecami sa chveje zem, vlast­ne štyri uniesť ne­môže:

Bible21

21 Před tře­mi věc­mi se chvěje země a čtyři ne­dokáže snést: