EvanjelickýPríslovia30,2

Príslovia 30:2

Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a ne­mám ani ľud­ský roz­um,


Verš v kontexte

1 Slová Ágúra, syna Jákeho z Mas­sy. Výrok muža: Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na kon­ci.
2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a ne­mám ani ľud­ský roz­um,
3 ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ani som nezís­kal po­znanie o Najs­vätejšom.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

2 Je is­té, že som nerozum­nejší než obyčaj­ný človek a ne­mám roz­um­nos­ti iných ľudí.

Evanjelický

2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a ne­mám ani ľud­ský roz­um,

Ekumenický

2 Och, som hlúpy viac než ktokoľvek iný a ne­mám ľud­ský roz­um,

Bible21

2 Ne­sporně jsem ten nej­tupější z li­día běžná ro­zum­nost mi zce­la uniká.