EvanjelickýPríslovia30,19

Príslovia 30:19

Ces­ta orla k nebesiam, ces­ta hada po skale, ces­ta lode po mori a ces­ta muža k mladej žene.


Verš v kontexte

18 Tri veci sú pre mňa pred­iv­né a štyri ne­pochopiteľné:
19 Ces­ta orla k nebesiam, ces­ta hada po skale, ces­ta lode po mori a ces­ta muža k mladej žene.
20 Ces­ta ženy cudzoložnej je takáto: naje sa, utrie si ús­ta a po­vie: Ne­páchala som ne­právosť.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

19 ces­ty orla v po­vet­rí, ces­ty hada na skale, ces­ty lode pro­stred mora a ces­ty muža pri pan­ne.

Evanjelický

19 Ces­ta orla k nebesiam, ces­ta hada po skale, ces­ta lode po mori a ces­ta muža k mladej žene.

Ekumenický

19 ces­tu orla na nebi, ces­tu hada po skale, ces­tu lode po mor­skej hl­bine a ces­tu muža k dievčaťu.

Bible21

19 ces­ta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi moře­ma ces­ta muže s pannou.