EvanjelickýPríslovia30,18

Príslovia 30:18

Tri veci sú pre mňa pred­iv­né a štyri ne­pochopiteľné:


Verš v kontexte

17 Oko, čo sa vy­smieva ot­covi a po­hŕda po­slušnosťou k mat­ke, vy­ďobú hav­rani pri po­toku a požerú or­lie mláďatá.
18 Tri veci sú pre mňa pred­iv­né a štyri ne­pochopiteľné:
19 Ces­ta orla k nebesiam, ces­ta hada po skale, ces­ta lode po mori a ces­ta muža k mladej žene.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

18 Tieto tri veci sú ne­vys­ti­hnuteľné pre mňa a štyri, ktorých ne­znám:

Evanjelický

18 Tri veci sú pre mňa pred­iv­né a štyri ne­pochopiteľné:

Ekumenický

18 Tieto tri veci sú mi podiv­né, vlast­ne štyri, čo nechápem:

Bible21

18 Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad mé chápání: