EvanjelickýPríslovia30,12

Príslovia 30:12

Po­kolenie, čo sa po­kladá za čis­té, ale nie je ob­myté zo svojej špiny.


Verš v kontexte

11 Jes­tvuje po­kolenie, ktoré pre­klína svoj­ho otca a svojej mat­ke nežeh­ná.
12 Po­kolenie, čo sa po­kladá za čis­té, ale nie je ob­myté zo svojej špiny.
13 Po­kolenie, ktoré má pyšné oči a dvíha ich vy­soko.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

12 Je pokolenie, k­toré je čisté vo svojich očiach, a p­red­sa nie je umyté od svojej nečis­toty.

Evanjelický

12 Po­kolenie, čo sa po­kladá za čis­té, ale nie je ob­myté zo svojej špiny.

Ekumenický

12 po­kolenie, čo sa po­kladá za čis­té a pri­tom nie je ob­myté od špiny;

Bible21

12 Je poko­lení, jež se sobě zdá čisté, od svo­jí špí­ny však není omyté.