EvanjelickýPríslovia30,11

Príslovia 30:11

Jes­tvuje po­kolenie, ktoré pre­klína svoj­ho otca a svojej mat­ke nežeh­ná.


Verš v kontexte

10 Ne­ohováraj ot­roka pred jeho pánom, aby ťa ne­prek­lial, a ty by si sa pre­vinil.
11 Jes­tvuje po­kolenie, ktoré pre­klína svoj­ho otca a svojej mat­ke nežeh­ná.
12 Po­kolenie, čo sa po­kladá za čis­té, ale nie je ob­myté zo svojej špiny.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

11 Je pokolenie, k­toré zlorečí svoj­mu ot­covi a nedob­rorečí svojej materi.

Evanjelický

11 Jes­tvuje po­kolenie, ktoré pre­klína svoj­ho otca a svojej mat­ke nežeh­ná.

Ekumenický

11 Je po­kolenie, čo pre­klína svoj­ho otca a svoju mat­ku nežeh­ná;

Bible21

11 Je poko­lení, jež zlořečí ot­cia svo­jí mat­ce nežeh­ná.