EvanjelickýPríslovia3,5

Príslovia 3:5

Dúfaj v Hos­podina celým svojím srd­com, a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.


Verš v kontexte

4 Tak zís­kaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
5 Dúfaj v Hos­podina celým svojím srd­com, a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.
6 Na všet­kých svojich ces­tách Ho po­znávaj a On ti urov­ná chod­níky.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.

Evanjelický

5 Dúfaj v Hos­podina celým svojím srd­com, a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.

Ekumenický

5 Dôveruj celým srd­com Hos­podinovi a ne­spoliehaj sa na svoj roz­um.

Bible21

5 Ce­lým svým srd­cem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní ro­zum­nost.