EvanjelickýPríslovia28,8

Príslovia 28:8

Kto si rozm­nožuje imanie úžerou a úrok­mi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudob­nými.


Verš v kontexte

7 Kto za­chováva náuku, je roz­um­ný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí han­bu ot­covi.
8 Kto si rozm­nožuje imanie úžerou a úrok­mi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudob­nými.
9 Ak si nie­kto od­vracia ucho, aby ne­počul náuku, aj jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten, kto rozm­nožuje svoj majetok úžerou a úrokom, shromažďuje ho tomu, kto sa zľutováva nad chudob­nými.

Evanjelický

8 Kto si rozm­nožuje imanie úžerou a úrok­mi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudob­nými.

Ekumenický

8 Kto rozm­nožuje svoj majetok úrok­mi a úžerou, síce ho zhromažďuje, ale tomu, čo sa zmilúva nad núdz­nymi.

Bible21

8 Kdo bo­hatne li­chvou a ceny nadsazuje, hromadí pro to­ho, kdo mys­lí na chudé.