EvanjelickýPríslovia28,6

Príslovia 28:6

Lepší je chudob­ný, ktorý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti, ako boháč, ktorý kráča krivými ces­tami.


Verš v kontexte

5 Zlí ľudia nechápu, čo je správ­ne, tí však, ktorí hľadajú Hos­podina, chápu všet­ko.
6 Lepší je chudob­ný, ktorý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti, ako boháč, ktorý kráča krivými ces­tami.
7 Kto za­chováva náuku, je roz­um­ný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí han­bu ot­covi.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Lepší je chudob­ný, ktorý chodí vo svojej p­ros­tote a nevine, ako ten, kto je krivých ciest a je bohatý.

Evanjelický

6 Lepší je chudob­ný, ktorý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti, ako boháč, ktorý kráča krivými ces­tami.

Ekumenický

6 Lepší je chudob­ný kráčajúci bez­úhon­ne, než boháč, ktorého ces­ty sú zvrátené.

Bible21

6 Lepší po­ctivý chudáknež­li zkažený bo­háč.