EvanjelickýPríslovia28,28

Príslovia 28:28

Keď po­vs­távajú bez­božní, ľudia sa skrývajú, keď však za­hynú, spravod­liví sa množia.


Verš v kontexte

26 Kto sa spolieha na svoj um, je po­chabý, ale kto chodí múd­ro, ten sa za­chráni.
27 Kto dáva chudob­nému, ne­má nedos­tatok, ale toho, kto si od­vracia oči, budú veľmi pre­klínať.
28 Keď po­vs­távajú bez­božní, ľudia sa skrývajú, keď však za­hynú, spravod­liví sa množia.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

28 Keď po­vs­távajú bez­božníci, skrýva sa človek, a keď hynú, množia sa spraved­liví.

Evanjelický

28 Keď po­vs­távajú bez­božní, ľudia sa skrývajú, keď však za­hynú, spravod­liví sa množia.

Ekumenický

28 Keď bez­božníci po­vs­tanú, ľudia sa skrývajú, keď hynú, pri­búdajú spravod­liví.

Bible21

28 Když mají da­re­báci navrch, každý se ukrývá, když na ně při­jde záhu­ba, sprave­dlivých při­bývá.