EvanjelickýPríslovia28,2

Príslovia 28:2

Pre hriešnosť krajiny sa čas­to menia kniežatá, ale pod chápavým a roz­um­ným mužom ustália sa po­mery.


Verš v kontexte

1 Bez­božný uteká, hoci ho ni­kto neženie, ale spravod­livý sa cíti bez­pečný ako levíča.
2 Pre hriešnosť krajiny sa čas­to menia kniežatá, ale pod chápavým a roz­um­ným mužom ustália sa po­mery.
3 Bez­božný muž, ktorý utláča chudob­ných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nieto chleba.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre pre­stúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre roz­um­ného človeka znalého sa predĺži pokoj­ný stav.

Evanjelický

2 Pre hriešnosť krajiny sa čas­to menia kniežatá, ale pod chápavým a roz­um­ným mužom ustália sa po­mery.

Ekumenický

2 Pri vzbure v krajine je mnoho vod­cov, no len roz­um­ný a osvedčený muž ud­rží poriadok.

Bible21

2 Když je v zemi bez­práví, mno­zí v ní panují; vládce znalý a ro­zumný se dlouho udrží.