EvanjelickýPríslovia28,15

Príslovia 28:15

Vrčiaci lev a útočiaci med­veď je bez­božný panov­ník nad úbohým ľudom.


Verš v kontexte

14 Blaho­slavený človek, ktorý vždy zo­stáva v báz­ni, kto si však za­tvr­dzuje srd­ce, upadá do nešťas­tia.
15 Vrčiaci lev a útočiaci med­veď je bez­božný panov­ník nad úbohým ľudom.
16 Nerozum­né knieža je veľký vy­dierač, kto však nenávidí mrz­ký zisk, bude dlho žiť.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 Revúci lev a behajúci med­veď ­hlad­ný je bez­božný panov­ník nad chudob­ným ľudom.

Evanjelický

15 Vrčiaci lev a útočiaci med­veď je bez­božný panov­ník nad úbohým ľudom.

Ekumenický

15 Ako revúci lev a túlavý med­veď je svoj­voľný panov­ník nad bied­nym ľudom.

Bible21

15 Jako lev řvou­cí, jak med­věd zuřivýje ničemný panovník nad li­dem ubo­hým.