EvanjelickýPríslovia28,12

Príslovia 28:12

Veľká je sláva, keď plesajú spravod­liví, keď však po­vs­tanú bez­božní, ľudia sa skrývajú.


Verš v kontexte

11 Boháč sám seba po­kladá za múd­reho, ale roz­um­ný bedár ho od­halí.
12 Veľká je sláva, keď plesajú spravod­liví, keď však po­vs­tanú bez­božní, ľudia sa skrývajú.
13 Ten, kto za­krýva svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto však ich vy­zná a opus­tí, dôj­de milo­sr­den­stva.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 Keď plesajú spraved­liví, je veľká sláva; ale keď po­vs­távajú bez­božníci, býva hľadaný človek.

Evanjelický

12 Veľká je sláva, keď plesajú spravod­liví, keď však po­vs­tanú bez­božní, ľudia sa skrývajú.

Ekumenický

12 Keď spravod­liví jasajú, je to veľká sláva, keď však bez­božníci po­vs­tanú, ľudia sa skrývajú.

Bible21

12 Když jásají sprave­dliví, je to ve­liká sláva, když mají da­re­báci navrch, každý se schovává.