EvanjelickýPríslovia27,3

Príslovia 27:3

Ťažký je kameň, i piesok za­váži, ale mr­zutosť s bláz­nom je ťažšia nad oboje.


Verš v kontexte

2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ús­ta, cudzí, nie tvoje pery.
3 Ťažký je kameň, i piesok za­váži, ale mr­zutosť s bláz­nom je ťažšia nad oboje.
4 Ľúta je zúrivosť a za­plavujúci je hnev, ale kto ob­stojí pred žiar­livosťou?

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

3 Tiaž kameňa a váha pies­ku je veľká; ale hnev bláz­na je ťažší nad to oboje.

Evanjelický

3 Ťažký je kameň, i piesok za­váži, ale mr­zutosť s bláz­nom je ťažšia nad oboje.

Ekumenický

3 Kameň je ťažký aj piesok niečo váži, ale hnev bláz­na od oboch je ťažší.

Bible21

3 Ká­men tlačí a písek tíží, vydržet s tup­cem je těžší než obo­jí.