EvanjelickýPríslovia27,26

Príslovia 27:26

budeš mať baran­ce na odev a koz­lov na kúp­nu cenu za pole,


Verš v kontexte

25 Keď vy­ras­tie tráva a ob­javí sa zeleň, zo­zbierajú sa byliny po horách,
26 budeš mať baran­ce na odev a koz­lov na kúp­nu cenu za pole,
27 do­sť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domác­nosť a na výživu tvojich služob­níc.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

26 Baran­ce sú na tvoj odev, a plácou poľa sú koz­li.

Evanjelický

26 budeš mať baran­ce na odev a koz­lov na kúp­nu cenu za pole,

Ekumenický

26 z baránkov máš odev, za capov kúpiš pole,

Bible21

26 Berán­ci kdyko­li oděv ti poskytnou, za koz­líky si koupíš po­ze­mek.