EvanjelickýPríslovia27,25

Príslovia 27:25

Keď vy­ras­tie tráva a ob­javí sa zeleň, zo­zbierajú sa byliny po horách,


Verš v kontexte

24 lebo imanie ne­tr­vá večne, ani bohat­stvo z po­kolenia na po­kolenie.
25 Keď vy­ras­tie tráva a ob­javí sa zeleň, zo­zbierajú sa byliny po horách,
26 budeš mať baran­ce na odev a koz­lov na kúp­nu cenu za pole,

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

25 Keď sa od­prace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vr­chov.

Evanjelický

25 Keď vy­ras­tie tráva a ob­javí sa zeleň, zo­zbierajú sa byliny po horách,

Ekumenický

25 Keď sa po­kosí tráva a ukáže sa nová zeleň, po horách sa zberá mládza;

Bible21

25 Tráva však vy­ros­te na po­se­kané louce, seno se znovu sve­ze z hor.