EvanjelickýPríslovia27,24

Príslovia 27:24

lebo imanie ne­tr­vá večne, ani bohat­stvo z po­kolenia na po­kolenie.


Verš v kontexte

23 Po­znaj dob­re vzhľad svoj­ho dobyt­ka a venuj po­zor­nosť stádam,
24 lebo imanie ne­tr­vá večne, ani bohat­stvo z po­kolenia na po­kolenie.
25 Keď vy­ras­tie tráva a ob­javí sa zeleň, zo­zbierajú sa byliny po horách,

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo hoj­nosť ne­tr­vá na veky, alebo či azda ­tr­vá koruna z po­kolenia na po­kolenie?

Evanjelický

24 lebo imanie ne­tr­vá večne, ani bohat­stvo z po­kolenia na po­kolenie.

Ekumenický

24 veď hoj­nosť nebude navždy ani koruna pre všet­ky po­kolenia.

Bible21

24 Bo­hatství pře­ce netrvá věčně, netrvá ani ko­ru­na králů.