EvanjelickýPríslovia27,23

Príslovia 27:23

Po­znaj dob­re vzhľad svoj­ho dobyt­ka a venuj po­zor­nosť stádam,


Verš v kontexte

22 Keby si bláz­na roz­tĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, ne­od­stúpi od neho jeho bláz­nov­stvo.
23 Po­znaj dob­re vzhľad svoj­ho dobyt­ka a venuj po­zor­nosť stádam,
24 lebo imanie ne­tr­vá večne, ani bohat­stvo z po­kolenia na po­kolenie.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

23 Znaj dob­re stav svoj­ho d­rob­ného stáda a obráť svoj po­zor na čriedy dobyt­ka.

Evanjelický

23 Po­znaj dob­re vzhľad svoj­ho dobyt­ka a venuj po­zor­nosť stádam,

Ekumenický

23 Po­znaj dob­re stav tvoj­ho stáda a venuj po­zor­nosť čriedam,

Bible21

23 Své ovce znej na první pohled, své srd­ce věnuj své­mu stá­du.